For healthy and balanced horses and humans

 Voorwaarden

Ik ben aangesloten bij het Register voor Santai Guasha therapeuten. Dit betekend dat ik in ieder geval tweejaarlijks aan een supervisie dag moet deelnemen om in dit register opgenomen te blijven. Ook worden via Santai Guasha regelmatig nascholingen gevolgd om zo mijn kennis en vaardigheden up to date te houden.

Voor klachten en geschillen ben ik aangesloten bij het NIBIG en het WKKGZ. Tevens ben ik verzekerd voor het geven van lessen, massages en training.

Wanneer u een afspraak bij mij maakt, gaat u daarmee akkoord met het verwerken van uw gegevens voor bedrijfsmatige doeleinden, te weten het bijwerken van uw dossier voor mijn administratie en indien gewenst het aanmaken van een factuur. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. Uw dossier wordt in een afgesloten kast bewaard.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Wordt de afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd, dan wordt 50% van het behandeltarief in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht (door mij te bepalen) én de afspraak naar een ander moment wordt verplaatst. Afzeggen kan telefonisch, via email, app en voicemail.

Mijn behandelingen worden niet vergoed door zorgverzekeraars, om verschillende redenen. Voor vergoeding door zorgverzekeraars (dit worden er steeds minder en vaak worden slechts enkele behandelingen deels vergoed) worden hoge eisen gesteld aan lidmaatschappen en bijscholingen. Tevens worden hierbij ook behandeltarieven opgelegd, welke ik niet reëel vind. Ik kies liever voor een meer toegankelijk tarief, waarbij ik mijn eigen bijscholingen kan bepalen. 

Foto's, teksten en afbeeldingen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of gebruikt door derden.