For healthy and balanced horses and humans

Hoe gaat een behandeling in zijn werk?


Guasha humaan

Voor een Guasha behandeling kom ik met mijn massagestoel bij u thuis, een rustige plek op kamertemperatuur is het prettigst. Wanneer dit niet mogelijk is, is er beperkt plek om bij mij thuis langs te komen voor een behandeling. 

Guasha is een intensieve therapie, welke veel processen in het lichaam stimuleert. Er zijn daarom een aantal punten waarmee de cliënt rekening moet houden.

Voorafgaand aan de behandeling:

 • Zorg voor een voldoende gevulde maag, niet te leeg, maar zeker ook niet vol van een zware maaltijd.
 • Behandeling kan niet direct na zware inspanning plaatsvinden, er zal eerst een cooling down moeten worden gedaan.
 • Guasha is niet ‘eng’ of pijnlijk, bent u toch nerveus voor de behandeling, geef dit dan zeker aan.

 

Tijdens de behandeling:

 • Bij de eerste behandeling wordt er een uitgebreide anamnese afgenomen, deze eerste behandeling duurt ongeveer 1 uur. Vervolgbehandelingen duren ongeveer 45 minuten.
 • De rug wordt bekeken en gepalpeerd, om zo probleemgebieden te signaleren.
 • Het schrapen gebeurt in voortdurend overleg met de cliënt, indien nodig wordt de druk aangepast.

 

Na de behandeling:

 • Het is van belang om in de dagen na de behandeling goed te drinken, zodat vrijgekomen afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.
 • In de eerste uren wordt het afgeraden om te gaan zonnen of douchen.
 • Direct na de behandeling tot ongeveer 48 uur erna kunnen de volgende symptomen optreden: het koud of juist warm hebben, donkere urine, dunnere ontlasting, vermoeidheid en een kortdurende verheviging van de symptomen waarvoor de cliënt is behandeld. Neem bij twijfel na een behandeling gerust contact op. Reacties die later dan 48 uur na de behandeling optreden, hebben zelden een verband met de behandeling.
 • Sha: de kleine bloeduitstortingen in de huid. Deze kunnen variëren in kleur en grootte, enigszins beurs aanvoelen en verdwijnen gemiddeld na 3-7 dagen. Is de Sha na 7 dagen niet verminderd, neem dan even contact op.

 

BELANGRIJK: ik ben geen arts en stel geen diagnoses. Bij twijfel zal ik altijd doorverwijzen naar een huisarts/overleggen met een eventuele behandelend specialist alvorens te behandelen.


Behandeling paard 

Wanneer kan massage therapie iets voor uw paard betekenen:

 • Ondersteuning bij behandeling van dierenarts/osteopaat/fysotherapeut etc;
 • Als ontspanningsbehandeling;
 • Hormonale problemen, zoals hengstigheidsklachten, PPID en moeite met verharen;
 • Rijtechnische problemen , zoals niet willen buigen om het been, rug niet loslaten en achterhand niet onder kunnen brengen;
 • Niet fit zijn, zonder duidelijke oorzaak;
 • Herstel na ziekte, vaccinatie en tandartsbehandeling;
 • Gedragsproblemen, zoals singelnijd, aflsuiten voor contact met mensen of andere paarden en niet aangeraakt willen worden.

 

Voorafgaand aan de behandeling zijn er een aantal belangrijke punten waar rekening mee moet worden gehouden:

 • Drachtige merries kunnen behandeld worden, maar sommige punten zijn tijdens de dracht niet te gebruiken i.v.m. de kans op afstoting van het veulen.
 • Minimaal een week voor en na de behandeling is het verstandig niet te vaccineren/ontwormen. Door vaccinatie/ontworming gaat het paardenlichaam hard aan het werk, dit zou door een behandeling versterkt kunnen worden, waardoor het paard behoorlijk ziek kan worden.
 • Behandeling vlak na een zware wedstrijd, sedatie door de tandarts, bij koorts en besmettelijke aandoeningen etc. wordt afgeraden.
 • Het paard moet voor de behandeling droog zijn en de vacht moet vrij zijn van modder en mest. Het paard hoeft voorafgaand aan de behandeling niet uitgebreid gepoetst te worden.
 • Het paard wordt behandeld op een rustige, droge plek, aangepast aan de weersomstandigheden.
 • Na de behandeling adviseer ik 1-3 dag actieve rust (afhankelijk van de behandeling en reactie van het paard), dat wil zeggen 'onbelaste beweging': weidegang, minimaal een half uur stappen aan de hand of eventueel longeren zonder bijzetteugels. 

Bij de eerste behandeling (duur: ongeveer 1 uur) zal er eerst een uitgebreide anamnese worden afgenomen. Vervolgens bekijk ik het paard in stand en bij voorkeur ook in beweging om erachter te komen waar de problemen zitten. Eventueel worden er voor en na de behandeling foto's in stand gemaakt, zodat ik het verschil achteraf goed kan beoordelen.

Tijdens de behandeling staat het paard bij voorkeur los in de stal, of vastgebonden op een plek waar het zich prettig voelt. De eigenaar blijft aanwezig, zodat ik al tijdens de behandeling adviezen kan geven en kan laten zien waar het paard blokkades heeft. Het paard zal gedurende de behandeling blokkades los gaan laten door middel van zogenaamde releases: gapen, kauwen, smakken, wisselen van rust been, krabben op bepaalde plekken, mesten en soms zelfs urineren. Vaak worden ze eerst erg onrustig, waarna een release volgt en de aanwezige blokkade wordt opgeheven.

Bij vervolgbehandelingen (duur: ongeveer 45 minuten) hoeft er geen uitgebreide anamnese meer te worden afgenomen. Belangrijk om te weten: het paard bepaalt de duur van de behandeling, daardoor kan het soms al na een kwartier genoeg zijn en soms pas na anderhalf uur.

Na de behandeling is het voor het paard fijn als het de tijd krijgt om te wennen aan de veranderingen in zijn lijf: even stappen aan de hand, los in de bak of lekker de wei in. Ieder paard reageert anders op de behandeling, het ene paard is na een behandeling volledig ontspannen, het andere wil juist graag even rennen of lekker rollen om alles los te kunnen laten.

Afhankelijk van de aanwezige blokkades en de reacties van het paard, zal in overleg met de eigenaar een behandel-/onderhoudsplan worden opgesteld. Als start kan het fijn zijn om eerst een aantal keer met een korte interval te behandelen. Bij zeer ernstige klachten kan het soms nodig zijn om een aantal dagen achter elkaar te behandelen, maar meestal kan volstaan worden met een interval van een week. Na enkele behandelingen zal het interval vergroot worden en is preventieve behandeling afdoende.

Belangrijk voor het slagen van de behandeling is wel dat de oorzaak van de klachten (indien duidelijk aanwijsbaar) wordt weggenomen. Het aanpassen van leefomstandigheden, voeding, harnachement of een bezoek aan de tandarts kan hiervoor noodzakelijk zijn.

 

BELANGRIJK: ik ben geen dierenarts en mag geen diagnoses stellen, wanneer ik het noodzakelijk acht, zal ik altijd doorverwijzen naar een dierenarts of andere therapeut.