For healthy and balanced horses and humans

Achtergrondinformatie 

Guasha en Shiatsu therapie vallen beide onder de Oosterse behandelmethodes. Hierbij wordt gewerkt volgens de principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). Onderstaande principes komen terug in deze denk- en werkwijze.


Meridianen

Bij Shiatsu wordt er vooral gewerkt met de 12 hoofdmeridianen. deze energiebanen lopen over het hele paardenlichaam en zijn Yin of Yang. Iedere meridiaan correspondeert met het onderliggende gebied en staat daarnaast in contact met bepaalde organen. Wanneer de energie in een meridiaan in exces of juist deficiënt is, is dit zichtbaar in het verloop van de meridiaan. Bij Guasha wordt gekeken naar de werking van de diverse organen, waarna de koppeling met de meridianen kan worden gemaakt. Bij diverse aandoeningen kan de behandeling versterkt worden door het schrapen van een specifieke meridiaan.

De belangrijkste meridiaan in de Shiatsu is de blaasmeridiaan, deze begint bij paarden bij het oog en loopt via de rug naar de achterhoef. Deze meridiaan wordt ook wel de moedermeridiaan genoemd, omdat er een aantal accorderingspunten in het verloop van de meridiaan zitten, die in contact staan met alle andere meridianen. Behandeling van deze meridiaan kan het hele systeem weer in balans brengen.


Yin en Yang

Iedereen kent wel de zwart-witte Yin en Yang-cirkel. Yin en Yang vindt zijn oorsprong in China en staat voor een dynamisch evenwicht in energie. Yin staat voor koud, donker, vasthoudend en vrouwelijk. Yang staat voor warm, licht, beweeglijk en mannelijk. Yin en yang kunnen alleen bestaan in relatie tot elkaar. Ze hebben elkaar nodig. Wanneer Yin overheerst, zal Yang minder zichtbaar zijn.

Niets is volledig Yin, of volledig Yang, er zit altijd een stukje van de ander in, dit is ook te zien in het symbool, waar een kleine zwarte cirkel in het witte gedeelte zit en andersom. 

Paard en mens hebben zowel een Yinne als Yange energie. Het is hierbij belangrijk dat deze energieën goed met elkaar samenwerken en zoveel mogelijk in evenwicht zijn. Het is echter niet zo dat iemand voor de helft uit Yin en voor de andere helft uit Yang bestaat Iedereen heeft zijn eigen evenwicht, dat door diverse oorzaken uit balans kan raken. Wanneer deze onbalans langer voortduurt, kan je hier ziek van worden. Bij Shiatsu wordt veel gebruik gemaakt van Yin en Yang. Bij een behandeling, wordt beoordeeld of een paard meer Yinne, of juist meer Yange energie heeft.    

Wanneer dit uit balans is, of we juist meer van een bepaalde energie willen toevoegen, kan de manier van behandelen (meer/minder druk, langzaam/snel) worden aangepast om zo één van beide energieën te stimuleren of juist te temperen. Dit kan ook door middel van bepaalde voedingsmiddelen. Komkommer en pepermunt werken bijvoorbeeld verkoelend, hierdoor wordt meer Yin toegevoegd. Daarnaast kan specifiek voor behandeling van bepaalde meridianen worden gekozen. Er zijn Yin- en Yangmeridianen en deze kunnen naar behoefte uitgebalanceerd worden, om zo een beter evenwicht te krijgen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de 5-elementenleer. Ook bij Guasha is het belangrijk om rekening te houden met de Yin/Yang verhouding van de patiënt, om zo de meest optimale behandeling te kunnen geven.  


 

De 5-elementen leer 

De Chinese geneeskunde gaat uit van 5 elementen, te weten: water, hout, vuur, aarde en metaal. Ieder element vertegenwoordigt enkele organen en de daarbij behorende meridianen en staat dus ook in verband met de balans tussen Yin en Yang. Daarnaast zijn o.a. de verschillende levensfases, de tijd van de dag en de seizoenen gekoppeld aan de 5 elementen.

De 5-elementen zijn gerangschikt in een cirkel, met daarin een voedende en een remmende cyclus. Wanneer een element in exces is, zullen de bijbehorende meridianen beter in balans moeten komen. De onbalans kan ontstaan door teveel of juist te weinig voeding door een ander element, of doordat het teveel of juist te weinig geremd wordt. Tijdens de behandeling wordt gekeken tot welk element het paard behoort en of dit in balans is. Aan de hand van fysieke en gedragskenmerken wordt vervolgens een behandelplan opgesteld, zodat alle meridianen (en dus ook de elementen!) beter in balans komen en het paard/de cliënt gezond blijft.

De 5-elemtenleer kan ook heel goed toegepast worden bij aankoopbegeleiding, daar ook iedere  paardeneigenaar tot een bepaald element behoort. Het is belangrijk om het juiste paard aan de juiste eigenaar te koppelen, zodat paard en ruiter optimaal plezier aan elkaar kunnen beleven en samen kunnen werken.

 

Het chakra systeem 

Bij Shiatsu therapie kan ook behandeld worden op het chakra systeem. Chakra betekent ‘wiel van energie’ en het systeem kan het best omschreven worden als een complex netwerk van draaiende energie tornado’s. Bij het paard vinden we 7 chakra’s welke zich op verschillende plekken van het paardenlichaam bevinden. Ieder chakra vertegenwoordigt een specifieke kleur en ze kunnen open staan of gesloten zijn. De eerste 4 chakra’s hebben vooral betrekking op het fysiek en de laatste 3 chakra’s zijn vooral verbonden met het mentale, spirituele en emotionele welzijn.

Behandeling op de chakra’s is zeer geschikt voor paarden die niet aangeraakt willen worden, omdat de therapie van een afstand kan worden toegepast.

De verschillende chakra's

                                                                                                           De verschillende chakra's